foredrag

Niels Bjerre-Poulsen tilbyder en bred vifte af foredrag om amerika. Læs nærmere om foredragene her.

2020: Et skæbneår i amerikansk politik

I dette foredrag analyserer Niels Bjerre-Poulsen den politiske situation i USA med afsæt i sin nyeste bog USA: Kampen om magten fra Washington til Trump (2019). USA oplevede sit største politiske chok med Donald Trumps valgsejr ved præsidentvalget i 2016. Årene efter har været paradoksale, for den amerikanske økonomi har fortsat blomstret, og de udenrigspolitiske udfordringer har været relativt små.

Stadig har millioner af amerikanere en fornemmelse af, at nationen befinder sig i et af sine mørkeste kapitler – et kapitel, hvor den politiske polarisering er enorm, og såvel de demokratiske normer som demokratiets bærende institutioner synes at være under et voldsomt pres. Og i Det Hvide Hus sidder en præsident, Donald J. Trump, der som få andre skikkelser i amerikansk historie skiller vandene. Derfor ser mange også præsidentvalget i november 2020 som helt afgørende – ikke blot for den politiske udvikling i USA, men også for supermagtens fremtidige rolle i verden.

Træk fra USA's historie

Vil du have en fængende og informerende fortælling om USA's begivenhedsrige historie? Niels fortæller på passioneret vis om lige fra koloniseringen og stormagtens tilblivelse til det nuværende USA. Foredraget tager udgangspunkt i bogen USA's historie (2018), som er forfattet af Niels Bjerre-Poulsen og Erling Bjøl.

Helt specifikt bliver du klogere på den multifacetterede amerikanske historie, og alt hvad det indebærer helt frem til årene, hvor George W. Bush er præsident. Derudover får du et dybdegående og interessant indblik i Barack Obamas regeringstid og et spændende portræt af Donald Trump.

Foredraget kan skæddersyes fra en lang række temaer i amerikansk historie.

”Den amerikanske orden” – Hvorfor USA fortsat er verdens eneste supermagt.

Det 20. århundrede blev hyppigt kaldt ”det amerikanske århundrede”, om end diskussionerne om supermagtens forfald satte ind allerede i 1970’erne. Den type diskussioner dukker stadig op. I de senere år er Kina ofte blevet nævnt som en mulig arvtager som verdens næste førende magt. Men er det overhovedet korrekt analyseret? Har verden i bund og grund behov for en supermagt? I dette foredrag giver Niels Bjerre-Poulsen et nærmere indblik i de globale magtforhold.

Spøgelserne fra Vietnam

I 1960’erne blev krigen i Vietnamen startskuddet for ungdomsoprør og politisk opbrud i USA og Europa. Krigens konsekvenser fortsatte dog længe efter krigens afslutning i 1975. I foredrager forklarer Niels Bjerre-Poulsen, hvordan ”spøgelserne fra Vietnam” er blevet ved med at hjemsøge supermagten USA – såvel i udenrigspolitik, som i kulturlivet og samfundsdebatten. På sporet af spøgelserne fra Vietnam tager du som publikum hele turen fra Hollywood til Afghanistan og Irak.

Vietnamkrigen – et tragisk lærestykke

Niels Bjerre-Poulsen er forfatteren bag et meget anerkendt storværk om Vietnamkrigen, og i dette foredrag får du fortællingen om de begivenheder, der – ofte utilsigtet – endte med at gøre Indokina til den Kolde Krigs centrale kampplads. Niels præsenterer ”det store billede” samt en række af de personer, som i Saigon, Hanoi, Paris, Washington, Moskva og Beijing traf de afgørende og skæbnesvangre valg.

”Verdens mægtigste mand?” – et foredrag om det amerikanske præsidentembede og nogle af de mænd, der har beklædt det.

USA’s præsident har som leder af en supermagt og øverstkommanderende for verdens største militære apparat vidtgående beføjelser og adskillige magtmidler til rådighed. Alligevel ser embedet oftest væsentlig større ud udefra end det føles indefra, og de fleste præsidenter har haft svært ved at opfylde de mange forhåbninger som amerikanerne, såvel som folk i andre dele af verden – har haft til dem. I dette foredrag forklarer Niels Bjerre-Poulsen nogle af embedets indbyggede paradokser og illustrerer dem i rigt mål med eksempler fra nogle af USA’s bedste og værste præsidenter.

”Paranoia Americana” – om konspirationsteorier og deres rolle i amerikansk politisk kultur

Få historier lige fra hemmelige katolske våbenlagre over mordet på John F. Kennedy til 9/11: Niels Bjerre-Poulsen ser nærmere på en række af de konspirationsteorier, som op gennem amerikansk historie har sat deres præg på samfundsdebatten. Han indkredser konspirationsteoriernes karakter og politiske formål og ser nærmere på, om der er træk ved amerikansk politisk kultur, der har skabt en særligt god grobund for denne type af forklaringer

Niels bjerre poulsen

Kontakt Niels Bjerre Poulsen

Har du spørgsmål, eller ønsker du at booke et foredrag? Så er du altid velkommen til at kontakte Niels for mere information.