bøger

Niels Bjerre-Poulsen er forfatter til en lang række bøger, som du kan læse meget mere om og købe lige her.

Vietnam - den kolde krigs slagmark, 1945 til 1975

I denne bog beskriver Niels Bjerre-Poulsen Vietnamkrigen og de komplicerede forhold, der gennem tre årtiers konflikt resulterede i enorme og voldsomme konsekvenser. Ikke kun for den Vietnams befolkning, men også for de mange involverede parter, ikke mindst kolonimagten Frankrig samt supermagterne Kina, Sovjetunionen og USA.Vietnam - den kolde krigs slagmark, 1945 til 1975 er velegnet på de gymnasiale uddannelser, og hvert kapitel indeholder relevante kildetekster, hvoraf mange ikke har været udgivet på dansk. Derudover har bogen flere arbejdsspørgsmål til både fremstllingen og kildeteksterne og er udstyret med en flot billedside og illustrative kort. Bogen er selvfølgelig også spændende læsning for dem, der har interesse i denne periode.

USA - kampen om magten fra Washington til Trump

Niels Bjerre-Poulsen placerer de seneste års politiske udvikling i det større billede. Du får historien om USA - og om de demokratiske institutioner, som forfatningsfædrene håbede, det ville være umuligt for nogen magthaver at undergrave.

Vietnamkrigen - en international historie - 1945-1975

Niels Bjerre-Poulsen tegner i denne bog et portræt af Vietnamkrigen fra 1945 til 1975, samt af de komplicererede internationale forhold, der skabte og forlængede den. Vietnamkrigen giver et indblik i hvordan, en krig for national selvstændighed skabte en international magtkamp mellem de modstridende ideologier hos verdens stormagter. Krigen har efterladt tydelige spor i den vestlige verden og dens internationale politik, som stadig ses i dag. Vietnamkrigen har i flere årtier splittet verdens befolkning og været en katalysator for kulturelt opbrud og ungdomsoprør. Startsskuddet for dette var en grusom føljeton på tv, der bragte krigens konsekvenser direkte ind i folks dagligstuer.

USA - historie og identitet

I denne bog får du en beretning om USA's historie - men den handler ikke kun om historien. Ganske vist behandler Niels Bjerre-Poulsen en lang række centrale temaer og begivenheder, men han giver først og fremmest fortællingen om, hvordan amerikanerne bruger deres historie til at danne og definere deres egen identitet og kultur.

Projections of Power in the Americas

Der er særligt to fænomener, som er af central interesse for denne antologi. For det første er det spørgsmålet om magt og dets flere former, og for det andet er det den geografiske, politiske og kulturelle mangefacetterede enhed, vi kender som 'Amerika'.

Right face - organizing the American conservative movement 1945-65

Right Face fortæller Niels Bjerre-Poulsen den overbevisende historie om, hvordan den amerikanske konservative bevægelse i de to årtier efter 2. Verdenskrig formåede at bevæge sig fra ubemærket til centrum af nationalpolitikken. Bogen er baseret på omfattende arkivkilder og giver en skarp analyse af den konservative bevægelse og de kræfter, der formede den. Den er uden tvivl et vigtigt kapitel til historien om den amerikanske politiske kultur i det 20. århundrede.

Niels bjerre poulsen

Kontakt Niels Bjerre-Poulsen

Har du spørgsmål, eller ønsker du at booke et foredrag? Så er du altid velkommen til at kontakt Niels Bjerre-Poulsen for mere information.